طرح قانونمند کردن سقط جنین که پیش‌تر مراحل قانونی خود را در پارلمان ایرلند پشت سر گذاشته، با امضای رئیس جمهوری این کشور اجرایی می‌شود. اعضای پارلمان ایرلند روز پنج‌شنبه، ۱۳ دسامبر ۹ ساعت درباره این لایحه بحث کردند و . بر اساس این مصوبه خدمات سقط جنین تا پیش از ۱۲ هفتگی جنین به مادرانی که از نظر جسمی یا روحی در خطرند یا جنین‌شان دچار نقص خطرناکی است داده می‌شود. جمهوری ایرلند در ماه می با برگزاری یک همه‌پرسی قانون ممنوعیت سقط جنین در این کشور را لغو کرد.. از جمله تغییراتی که در این طرح صورت گرفته این است که قرار است بعد از سه سال بازبینی شود حال آنکه قبلا قرار بود بعد از ۵ سال بازبینی شود.