لهستان در پی تمدید اجلاس اقلیمی ۲۰۱۸ است

در آخرین روز اجلاس اقلیمی کاتویچ لهستان ۱۹۷ دولت حاضر به توافقی دست نیافتند. فعالان محیط زیستی خواهان تمدید مذاکرات هستند.