معاون وزیر ارتباطات از اختصاص بیش از هزار گیگابیت پهنای باند اینترنت به پیام‌رسان‌های داخلی خبر داد؛ میزانی معادل با دو برابر همه پیام‌رسان‌های خارجی. حمید فتاحی با این حال گفت که برخی فکر می‌کنند مشکل پیام‌رسان‌های داخلی به علت عدم اختصاص پهنای باند است، اما باید مشکل را جای دیگر جست‌و‌جو کرد. این در حالی است که به گفته او، «هنوز بخش بزرگی از پهنای باند رایگان تخصیص داده شده به پیام‌رسان‌های بومی، استفاده نشده است.» طرح افزایش ظرفیت اختصاص‌ یافته به پیام‌رسان‌های داخلی تا دو هفته دیگر عملی خواهد شد. در جلسه علنی دو هفته پیش در مجلس ایران، یک فوریت طرح حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی در دستور کار قرار گرفت اما رای نیاورد. احد آزادیخواه، نماینده موافق این طرح گفت که پیام‌رسان‌های داخلی ما باید تقویت شوند چرا که قدرت لازم را برای رقابت با پیام‌رسان‌های وارداتی ندارند. بیش از ۴۰ میلیون نفر از ایرانیان از پیام‌رسان‌های وارداتی استفاده می‌کنند. روزنامه قانون بهار امسال نوشت که مردم به این خاطر از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده نمی‌کنند که آن‌ها را امن نمی‌دانند. این روزنامه تصمیم دادسرا مبنی بر توقیف تلگرام را نیز غیرقانونی خواند.