سازمان اطلاعات سپاه فارس اعلام کرد ۱۱ نفر از «سرکرده‌های شبکه سازمان‌یافته‌ای با نام دی‌جی بندها» را در شیراز بازداشت‌ کرده که در زمینه «موسیقی مبتذل و راه‌اندازی مراسم مختلط و پارتی‌ها» فعالیت می‌کرده‌اند و از مراسم کلیپ تهیه می‌کرده‌اند: «تعدادی از سرکرده‌های شبکه سازمان ‌یافته ترویج فساد و فحشا با نام دی‌جی بندها توسط سربازان گمنام امام زمان سپاه در شیراز دستگیر شدند. روابط عمومی سازمان اطلاعات سپاه فارس تعداد این افراد را ۱۱ نفر اعلام کرده است: «اعضای این شبکه سازمان‌یافته با هدف ابتذال فرهنگی اقدام به برگزاری پارتی و تهیه کلیپ از آن کرده و سپس تصاویر این مجالس فحشا را در فضای مجازی به‌ویژه اینستاگرام منتشر می‌کردند.»