امروز یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷، جمعی از کارگران گروه ملی فولاد اهواز نسبت به برآورده ‌نشدن مطالبات‌شان، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. کارگران گروه ملی فولاد اهواز در بازار نادری شعار دادند: «گرانی، تورم /بلای جان مردم» به دنبال حضور نیروهای گارد ویژه مقابل کارگران معترض گروه ملی فولاد اهواز در سی هفتمین روز اعتصاب آنها، عبدالله درویش از کارگران معترض خطاب به گارد ویژه گفت: «ما نه تروریستیم، نه داعشیم، نه به جایی وصلیم، نه شاخه نظامی هستیم که جلومان صف کشیده اید.»