کارگران فولاد اهواز: استاندار خوزستان باید برود

کارگران استاندار را همدست مافیا خواندند و اعلام کردند: در صورتی که مشکل گروه ملی فولاد حل نشود، اعتراضات خود را به تهران خواهند کشاند.