به گزارش روزنامه ال‌پائیس، کنگره اسپانیا در حال آماده‌سازی لایحه‌ای ست تا «منطبق با حساسیت‌های جامعه امروز»این کشور، از اینکه با حیوانات همانند اشیا رفتار شود جلوگیری کند. این لایحه احتمالا به ممنوعیت خریدوفروش حیوانات منجر خواهد شد. کنگره اسپانیا چهارشنبه کار بر روی نسخه نهایی این لایحه را که در جریان گفت‌وگوی نمایندگان احزاب و سازمان‌های فعال در زمینه حیوانات و حقوق حیوانات نوشته شده است آغاز می‌کند. قانون جدید جایگاه قانونی حیوانات را از شیء قابل تصاحب به موجود زنده ارتقا می‌دهد. این لایحه با ۱۱۵ مورد اصلاحیه قانون پیشین، جلوی تصاحب حیوانات در قبال پول را خواهد گرفت و همچنین مسئله سرپرستی حیوان بعد از جدایی یا طلاق را قانونمند خواهد کرد. علاوه بر این موارد قوانین مرتبط با مصادره اموال نیز در این لایحه اصلاح خواهند شد و از این پس حیوانات قابل مصادره نخواهند بود. با وجود رضایت نسبی از روند آماده‌سازی نسخه نهایی، منتقدان این لایحه را کافی نمی‌دانند و می‌گویند مسئله آزار حیوانات در گاوبازی، سنت دیرین اسپانیا و یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های حامیان حقوق حیوانات در این کشور، در آن گنجانده نشده است. سارا کارنیو، یکی از نمایندگان حزب پودموس می‌گوید که حزب او لایحه جسورانه‌تری را متصور بوده است اما حزب مردم که این لایحه را پیشنهاد کرده است،‌ حاضر نیست مسئله گاوبازی را در آن بگنجاند. او می‌گوید: «قانون جدید باید حداقل یارانه‌های عمومی که به گاوبازی یا هر نوع فعالیتی که منجر به آزار حیوانات می‌شود را لغو کند».