کارگران پتروشیمی فارابی یکشنبه ۲۵ آذر در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در محل کار تجمع کردند. این کارگران از آغاز سال‌جاری تا به حال چهار مرتبه برای اجرای این خواسته، تجمع یا اعتصاب کردند. کارگران و کارکنان پتروشیمی فارابی در بندر ماهشهر استان خوزستان شنبه ۲۴ آذر نیز در محل کار تجمع کردند. اسماعیل طرفی، مدیر روابط عمومی پتروشیمی فارابی در واکنش به تجمع کارگران به خبرگزاری دولتی کار ایران، ایلنا، گفت که این شرکت مشاورانی را برای اجرای این طرح برگزیده و پیش‌زمینه اجرای آن فراهم شده، اما «موضوع زمان‌بر است و نیاز به فرصت زمانی دارد».