بازنشستگان در اهواز و شیراز به صورت جداگانه تجمع کردند. در اهواز بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن حق سنوات‌شان مقابل ساختمان این دانشگاه تجمع کردند. معترضان گفتند که حق سنوات همه کسانی که از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ بازنشسته شده‌اند، هنوز پرداخت نشده و مشخص نیست این مطالبات چه زمانی پرداخت می‌شود. در شیراز هم حدود ۴۰۰ نفر از کارگران بازنشسته صنایع مخابرات راه دور شیراز مقابل ساختمان استانداری فارس تجمع کردند. آنها یک پلاکارد همراه داشتند که بر آن نوشته بود: مسئولین محترم ما کارگران ۱۲ سال تحمل کردیم. شما برای وصول مطالبات ما چه کردید؟. کارخانه صنایع مخابراتی راه دور شیراز سال ۱۳۸۵ تعطیل و کارگران آن بیکار شدند. از آن زمان اداره این کارخانه به هیئت حمایت از صنایع سپرده شد اما مطالبات کارگران اخراجی و بازنشسته پرداخت نشد. به گفته معترضان، ۱۲۲۶ کارگر بازنشسته این کارخانه بابت دستمزدهای معوق و سنوات از ۵ میلیون تا ۷۰ میلیون تومان طلبکارند. این کارگران سال گذشته نیز در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات‌شان چند روز متوالی مقابل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر نهادهای دولتی تجمع کردند.