پرویز صداقت:‌ خدمات کالایی‌شده در سه دهه گذشته باید غیرکالایی شوند

دولت به جای افزایش حداقل دستمزد کارگران، توزیع بسته معیشتی را مطرح کرده است. پرویز صداقت می‌گوید این کار می‌تواند به «حامی‌پروری» بینجامد و علاوه بر افزایش حداقل دستمزد،‌ باید جنبشی برای غیرکالایی‌کردن خدمات کالایی‌شده به راه افتد.