شمار کارگران بازداشتی فولاد اهواز افزایش یافت

در حالی‌که کارگران فولاد اهواز همچنان به اعتراضات خود ادامه می‌دهند مأموران امنیتی دست‌کم ۲۸ نفر از آن‌ها را بازداشت کردند. گروه‌های کارگری، معلمان و دانشجویان به حمایت از کارگران فولاد برخاسته‌اند.