مجمع عمومی سازمان ملل قطع‌نامه نقض حقوق بشر در ایران را تصویب کرد

قطع‌نامه نقض حقوق بشر در ایران با ۸۴ رأی موافق و ۳۰ رأی مخالف در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. حسن نایب‌هاشم می‌گوید چنین قطع‌نامه‌هایی‌ علیه کشورهایی معدود صادر می‌شوند.