علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سه‌شنبه ۲۷ آذر در درس خارج فقه گفت که آمریت و ریاست تبعات اخروی دارد و «اگر ماها عقل داشته باشیم باید دنبال ریاست ندویم». او به ریاست دائم بخشی از مقامات ایران بر کرسی‌های بااهمیت قانونی، اجرایی و اقتصادی کشور زیر نظر او و استقلال نسبی ساختار قدرت از رای مردم اشاره نکرد اما گفت کسانی که در انتخابات به عدم صلاحیت یا نتیجه انتخابات اعتراض می‌کنند «دنبال کرسی‌های ریاست» هستند و این افراد باید این دغدغه را رها کنند: « برای نمایندگی مجلس بعضی خودشان را می‌کُشند، اگر چنانچه راه پیدا نکنند به هر دلیلی یا مثلاً فرض کنید صلاحیتش را تأیید نکنند یا رأی نیاورد و غیره، خودش را به آب و آتش و در و دیوار می‌زند که چرا نشد ــ عقل نیست، تدبیر نیست. ملاحظه کردید؟ اگر چنانچه این ریاست، مایه‌ی یک چنین دغدغه‌ای است، خب انسان رها کند؛ مگر اینکه واقعاً متوجه انسان بشود و واجب باشد برای انسان». خامنه‌ای همچنین در مورد اینکه دو دوره ریاست قوه مجریه را بر عهده داشته گفت که این ریاست خلاف میل او اما «واجب عینی و تعیینی» بوده است: «بنده دوره‌ دوم ریاست جمهوری، قطعاً عازم بودم به اینکه نامزد ریاست جمهوری نشوم ــ حالا دوره‌ اول که تحمیل شد بر ما، هیچ ــ دوره‌ دوم دیگر یقیناً گفتم من قطعاً نامزد نمی‌شوم؛ امام به من فرمودند بر تو واجب عینی و تعیینی است ــ هر دو را گفتند ــ گفتند: هم واجب عینی است، هم واجب تعیینی است؛ خب بنده هم بر خلاف میل خودم قبول کردم و رفتم. درست این است که اگر چنانچه تکلیفی وجود ندارد، واجب بر انسان نیست، انسان نرود به سراغش و دنبال نکند آن را. بله، اگر چنانچه ناچار شد، ناگزیر شد، به گردن انسان گذاشته شد، آنجا بایستی با قوّت انسان دنبال بکند».