۴۱ کارگر فولاد دستگیر شدند: دستور برخورد از استانداری رسید

در موج دوم هجوم ماموران امنیتی ۱۰ کارگر دیگر فولاد بازداشت شدند. استاندار پایان اعتراضات را شرط آزادی بازداشت شدگان اعلام کرد. کارگران اظهارات او را «گروگانگیری» خواندند.