#اعتراضات: بازنشستگان در تهران و چند شهر دیگر تجمع کردند

آنها مقابل مجلس در اعتراض به لایحه بودجه و عدم اجرای قانون همسان‌سازی حقوق‌ مستمری‌بگیران شعار دادند: «دولت خیانت می‌کند، مجلس حمایت می‌کند».