مهرداد قربانی وکیل مدافع باقر و سیامک نمازی در مورد آخرین وضعیت پرونده موکلانش گفته که پرونده سیامک نمازی در شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور بوده و تقاضای اعاده دادرسی مطرح شده است. با توجه به اینکه او در بازداشت به سر می‌برد، پرونده خارج از نوبت به شعبه ارجاع و رسیدگی شده. بر اساس آنچه در سایت قوه قضاییه مشاهده می‌‌شود، اعاده دادرسی سیامک نمازی رد شده ولی رای شعبه هنوز به دست وکیلش نرسیده است. قربانی گفته که محمدباقر نمازی به دلیل کهولت سن به شدت بیمار است و هر یکی، دو ماه کماکان به پزشکی قانونی معرفی می‌شود. پزشکی قانونی اینکه او باید تحت درمان و مداوا باشد را تایید کرده و محمدباقر در منزل به‌سر می‌برد. محمدباقر نمازی از مقام‌های سابق یونیسف و استاندار خوزستان در پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران بود. او که برای پیگیری وضعیت فرزندش به تهران رفته بود در اسفند ۱۳۹۴ بازداشت شد. فرزند او، سیامک نمازی، نیز پیش‌تر، در مهرماه ۱۳۹۴، در جریان سفری به ایران بازداشت شده بود. هر دوی آنها سپس در دادگاه به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به ۱۰ سال زندان محکوم شدند. تقاضای تجدیدنظر آنها با مخالفت نهادهای قضایی ایران روبرو شده است.