پیام درفشان وکیل مدافع نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر گفت که بر اساس تاریخ تعیین شده از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، دادگاه رسیدگی به پرونده نسرین ستوده در روز دوم دی برگزار می‌شود. نسرین ستوده وکیل دادگستری که پیش‌تر به ۵ سال حبس محکوم شده و در زندان به سر می‌برد، دو پرونده مطرح در دادسرای امنیت داشت که یک پرونده مربوط به شکایت بازپرس دادسرای کاشان از اوست و پرونده دیگر نیز تحت عنوان اتهامی عضویت در کمپین لگام (لغو گام به گام مجازات اعدام) تشکیل شده است.