ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

"نمايندگان مجلس ايران از احمدی‌نژاد شکايت کردند"

<p>شماری از نمايندگان مجلس ايران به دليل آنچه که سخنان &quot;توهين&zwnj;آميز&quot; محمود احمدی&zwnj;نژاد، رئيس&zwnj;جمهوری اين کشور در جلسه پاسخگويی به طرح سوال از رئيس&zwnj;جمهور ناميدند از وی شکايت کردند.</p> <!--break--> <p>&nbsp;</p> <p>روزنامه شرق چاپ تهران در شماره سه&zwnj;شنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۱ نوشت: &quot;يک ماه پس از جواب دادن&zwnj;های طنزآلود رييس&zwnj;جمهوری به سوال ۷۹ نماينده مجلس واکنش&zwnj;ها آغاز شده است، در تازه&zwnj;ترين اقدام ۱۸ نفر از نمايندگان شکايت&zwnj;نامه جديدی عليه رييس&zwnj;جمهوری تنظيم کرده&zwnj;اند. شکايتی که قرار است امروز (سه&zwnj;شنبه) تقديم هيأت رييسه مجلس شود.&quot;</p> <p>نمايندگان امضاکننده اين شکايت، احمدی&zwnj;نژاد را به &quot;توهين، بيان مطالب خلاف واقع، در رأس امور ندانستن مجلس و خوددارای از اجرای برخی قوانين&quot; متهم کرده&zwnj;اند.</p> <p>پيش از اين نيز يکی از نمايندگان مجلس ايران خواهان به جريان افتادن طرح استيضاح محمود احمدی&zwnj;نژاد، رئيس&zwnj;جمهور اين کشور شده بود.</p> <blockquote> <p>نمايندگان امضاکننده اين شکايت، احمدی&zwnj;نژاد را به توهين، بيان مطالب خلاف واقع، در رأس امور ندانستن مجلس و خوددارای از اجرای برخی قوانين متهم کرده&zwnj;اند</p> </blockquote> <p>مصطفی رضاحسينی، سخنگوی طراحان سوال از احمدی&zwnj;نژاد چندی پيش در گفت&zwnj;وگويی با روزنامه مردم&zwnj;سالاری گفت: &quot;من فکر می&rlm;&zwnj;کنم اگر بخواهيم عدالت بر قرار شود، کشور از اين فضاهای سليقه&zwnj;ای آزاد شود و حقوق از دست رفته خيلی&zwnj;ها بازگردانده شود، بايد در ابتدای سال جديد بحث استيضاح يا عدم کفايت رييس&zwnj;جمهور را مطرح کنيم. به عقيده من اين بهترين گزينه برای کشور و بهترين واکنش به اظهارات آقای احمدی&zwnj;نژاد در آخرين جلسه مجلس در سال ۹۰ است.&quot;</p> <p>اشاره اين نماينده مجلس به سخنان احمدی&zwnj;نژاد در جلسه پاسخگويی به طرح سوال از رئيس&zwnj;جمهور در مجلس ايران است.</p> <p>پس از ماه&zwnj;ها مناقشه بر سر طرح سوال از رئيس&zwnj;جمهور، احمدی&zwnj;نژاد در نهايت روز ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ برای پاسخگويی به سوالات نمايندگان به مجلس رفت.</p> <p>نمايندگان منتقد احمدی&zwnj;نژاد می&zwnj;گويند وی در اين جلسه به جای پاسخ دادن به سوالات، مجلس را &quot;تحقير&quot; کرده است.</p> <p>پيشتر نيز نيز مصطفی کواکبيان يکی از نمايندگان اصلاح&zwnj;طلب مجلس ايران و مديرمسئول روزنامه مردم&zwnj;سالاری گفته بود در صورتی که محمود احمدی&zwnj;نژاد روش خود را اصلاح نکند، طرح عدم کفايت سياسی&zwnj;اش به جريان خواهد افتاد.</p> <p>بر پايه قوانين ايران طرح عدم کفايت سياسی رئيس&zwnj;جمهور با امضای دست&zwnj;کم يک سوم نمايندگان مجلس می&zwnj;تواند مطرح و بررسی شود.</p> <p>اگر دوم سوم نمايندگان مجلس پس از بررسی اين طرح به &quot;عدم کفايت سياسی&quot; رئيس&zwnj;جمهور رأی بدهند، به معنای برکناری وی خواهد بود اما اين برکناری از رياست&zwnj;جمهوری بر پايه قانون اساسی ايران هنگامی عملی خواهد شد که به تأييد رهبر جمهوری اسلامی ايران نيز برسد.</p> <p>در تاريخ جمهوری اسلامی ايران تنها يک بار يک رئيس&zwnj;جمهور با اين قانون برکنار شده است. در سال ۱۳۶۰ نمايندگان مجلس با رأی مثبت به طرح &quot;عدم کفايت سياسی&quot; ابوالحسن بنی&zwnj;صدر، نخستين رئيس&zwnj;جمهور ايران، وی را از کار برکنار کردند.</p> <p>اين تصميم مجلس از سوی آيت&zwnj;الله خمينی، رهبر وقت جمهوری اسلامی نيز تأييد شد.</p> <p>&nbsp;</p>

شماری از نمايندگان مجلس ايران به دليل آنچه که سخنان "توهين‌آميز" محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهوری اين کشور در جلسه پاسخگويی به طرح سوال از رئيس‌جمهور ناميدند از وی شکايت کردند.

روزنامه شرق چاپ تهران در شماره سه‌شنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۱ نوشت: "يک ماه پس از جواب دادن‌های طنزآلود رييس‌جمهوری به سوال ۷۹ نماينده مجلس واکنش‌ها آغاز شده است، در تازه‌ترين اقدام ۱۸ نفر از نمايندگان شکايت‌نامه جديدی عليه رييس‌جمهوری تنظيم کرده‌اند. شکايتی که قرار است امروز (سه‌شنبه) تقديم هيأت رييسه مجلس شود."

نمايندگان امضاکننده اين شکايت، احمدی‌نژاد را به "توهين، بيان مطالب خلاف واقع، در رأس امور ندانستن مجلس و خوددارای از اجرای برخی قوانين" متهم کرده‌اند.

پيش از اين نيز يکی از نمايندگان مجلس ايران خواهان به جريان افتادن طرح استيضاح محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور اين کشور شده بود.

نمايندگان امضاکننده اين شکايت، احمدی‌نژاد را به توهين، بيان مطالب خلاف واقع، در رأس امور ندانستن مجلس و خوددارای از اجرای برخی قوانين متهم کرده‌اند

مصطفی رضاحسينی، سخنگوی طراحان سوال از احمدی‌نژاد چندی پيش در گفت‌وگويی با روزنامه مردم‌سالاری گفت: "من فکر می‏‌کنم اگر بخواهيم عدالت بر قرار شود، کشور از اين فضاهای سليقه‌ای آزاد شود و حقوق از دست رفته خيلی‌ها بازگردانده شود، بايد در ابتدای سال جديد بحث استيضاح يا عدم کفايت رييس‌جمهور را مطرح کنيم. به عقيده من اين بهترين گزينه برای کشور و بهترين واکنش به اظهارات آقای احمدی‌نژاد در آخرين جلسه مجلس در سال ۹۰ است."

اشاره اين نماينده مجلس به سخنان احمدی‌نژاد در جلسه پاسخگويی به طرح سوال از رئيس‌جمهور در مجلس ايران است.

پس از ماه‌ها مناقشه بر سر طرح سوال از رئيس‌جمهور، احمدی‌نژاد در نهايت روز ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ برای پاسخگويی به سوالات نمايندگان به مجلس رفت.

نمايندگان منتقد احمدی‌نژاد می‌گويند وی در اين جلسه به جای پاسخ دادن به سوالات، مجلس را "تحقير" کرده است.

پيشتر نيز نيز مصطفی کواکبيان يکی از نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس ايران و مديرمسئول روزنامه مردم‌سالاری گفته بود در صورتی که محمود احمدی‌نژاد روش خود را اصلاح نکند، طرح عدم کفايت سياسی‌اش به جريان خواهد افتاد.

بر پايه قوانين ايران طرح عدم کفايت سياسی رئيس‌جمهور با امضای دست‌کم يک سوم نمايندگان مجلس می‌تواند مطرح و بررسی شود.

اگر دوم سوم نمايندگان مجلس پس از بررسی اين طرح به "عدم کفايت سياسی" رئيس‌جمهور رأی بدهند، به معنای برکناری وی خواهد بود اما اين برکناری از رياست‌جمهوری بر پايه قانون اساسی ايران هنگامی عملی خواهد شد که به تأييد رهبر جمهوری اسلامی ايران نيز برسد.

در تاريخ جمهوری اسلامی ايران تنها يک بار يک رئيس‌جمهور با اين قانون برکنار شده است. در سال ۱۳۶۰ نمايندگان مجلس با رأی مثبت به طرح "عدم کفايت سياسی" ابوالحسن بنی‌صدر، نخستين رئيس‌جمهور ايران، وی را از کار برکنار کردند.

اين تصميم مجلس از سوی آيت‌الله خمينی، رهبر وقت جمهوری اسلامی نيز تأييد شد.

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر چاپ کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟ به اندازه یک فنجان چای برای یک گزارشگر می‌توانید کمک برسانید!

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

 • کاربر مهمان

  لازم است احمدی نژاد هرچه زودتر استیضاح شود.

 • کاربر مهمان

  بهتر است نامبرده مورد استیضاح قرار گیرد.

 • کاربر مهمان

  اين مجلس مسخره را منحل و همه چي را به بيت.رهبري بسپارند..

 • کاربر مهمان

  يک خبرگزاري دولتي به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد سعید مرتضوی٬ رئیس سازمان تامین اجتماعی به دستور محمود احمدی‌نژاد به سر کار خود بازگشته است.!!