پوتین درباره «فاجعه هسته‌ای جهانی» هشدار داد

رئیس جمهوری روسیه در کنفرانس مطبوعاتی سالانه خود گفت دست‌کم گرفتن خطر جنگ هسته‌ای رو به افزایش است. او گفت روسیه با تسلیحات جدید خود به برتری‌هایی دست یافته است.