۷ هزار سرباز آمریکایی از افغانستان خارج می‌شوند

تصمیم ترامپ برای کاهش شمار سربازان آمریکایی در افغانستان پس از استعفای متیس علنی شد. مقام‌های افغانستان و دیپلمات‌های غربی در آن کشور نیز از این تصمیم غافلگیر شده‌اند.