ترکیه در حال اعزام نیروی نظامی بیشتر به مرز با سوریه

بخشی از تجهیزات و پرسنل نظامی ترکیه در مرز با سوریه مستقر می‌شود و بخشی دیگر وارد سوریه خواهد شد. ترکیه ادعا کرده بود جنگ همزمان علیه کردهای شمال سوریه و داعش را رهبری خواهد کرد.