مقامات فرانسوی یک افراط‌گرای اسلامی را در ارتباط با حمله به هفته‌نامه طنز شارلی ابدو (در سال ۲۰۱۵) دستگیر کردند. اتهام اولیه او تروریسم است. دفتر دادستانی پاریس خبر داد که پیتر شریف بعد از دستگیری در جیبوتی به فرانسه مسترد شد. پلیس فرانسه او را روز شنبه به محض ورودش به فرودگاه شارل دوگل دستگیر کرد. وزیر دفاع فرانسه گفته است که او نقش مهمی در سازماندهی حمله به شارلی ابدو بازی کرده است. شریف، ملقب به ابوحمزه، دوست نزدیک دو برادری بود که ۱۱ نفر در دفتر شارلی ابدو، و یک پلیس در نزدیکی پاریس را کشتند. او در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی به عراق و سوریه سفر کرده بود و از سال ۲۰۱۱ در حال گریز از از نیروهای امنیتی فرانسه است.