کارگران قطار شهری اهواز یکشنبه دوم دی برای دومین روز پیاپی تجمع کردند. کارگران معترض گفتند که مدیران شرکت کیسون به عنوان پیمانکار پروژه قطار شهری اهواز به وعده خود مبنی بر پرداخت مطالبات مزدی کارگران عمل نکرده است. این کارگران ۱۱ تا ۱۳ آذر نیز در اعتراض به بیش از ۱۸ ماه دستمزد پرداخت نشده تجمع کردند. همزمان با این تجمع سه روزه مدیران شرکت کیسون و قطار شهری اهواز وعده کردند تا پایان آذر بخشی از مطالبات کارگران را پرداخت کنند. یکی از کارگران که نامش فاش نشد، به خبرگزاری دولتی کار ایران، ایلنا، گفت: هنوز پاسخ روشنی از سوی شرکت پیمانکاری کیسون و مسئولان سازمان قطار شهری اهواز به عنوان کارفرمای اصلی، درباره پرداخت حداقل بخشی از معوقات ۱۹ ماهه مزدی به آنان داده نشده است.