رضا خندان با قرار کفالت از زندان اوین آزاد شد.محمد مقیمی، وکیل رضا خندان در توییتر خود اعلام کرد: «درپی برگزاری دادگاه رضا خندان و فرهاد میثمی و موافقت با تبدیل قرار تامین، دقایقی پیش رضا خندان با قرار کفالت آزاد شد. با آزادی ایشان و برآورده شدن خواسته موکلم فرهاد میثمی، ایشان نیز پس از ۱۴۵ روز به اعتصاب غذا پایان داد. دیگر موکلم بانو ستوده نیز به اعتصاب غذای خود پایان داد.» رضا خندان در شهریورماه توسط نهادهای امنیتی در منزلش بازداشت شده بود.