وکیل مدافع کارگران گروه صنعتی ملی فولاد اهواز از آزادی سه تن از کارگران بازداشت شده خبر داد. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران، ۲۶ کارگر همچنان در زندان نگهداری می‌شوند. محمدعلی جداری فروغی، وکیل کارگران بازداشت شده گروه ملی فولاد اهواز یکشنبه دوم دی به خبرگزاری دولتی کار ایران، ایلنا، گفت که سه تن دیگر از کارگران بازداشت شده آزاد شدند. یکم دی نیز سه کارگر به صورت موقت آزاد شده بودند. شماری از کارگر گروه ملی فولاد اهواز طی روزهای ۲۵ تا ۲۶ آذر با هجوم نیروهای امنیتی بازداشت شدند. منابع خبری شمار کارگران بازداشت شده را ۴۱ یا ۴۲ تن گزارش کردند. هویت ۴۱ تن از دستگیر شدگان اعلام شده و از این تعداد ۱۱ تن ۲۸ آذر آزاد شدند. کانال تلگرامی کارگران گروه ملی فولاد، آزاد نشدن همه کارگران را خلاف وعده و توافق مقام‌های دولتی و کارگران معترض دانست و خواستار آزادی همه کارگران زندانی شد. کارگران فولاد اعلام کردند؛ در صورت آزاد نشدن همه کارگران زندانی، اعتراضات را از سر خواهند گرفت و مقابل ساختمان دادگستری اهواز تجمع می‌کنند.