کارگران «کاوش» در شهر صنعتی البرز قزوین و بلبرینگ‌سازی تبریز در استان آذربایجان‌شرقی به صورت جداگانه در محل کار تجمع کردند. در قزوین مدیران شرکت سازنده مخازن تحت فشار کاوش (سانکا) به بهانه کمبود منابع مالی از ورود ۸۰ تن از کارگران به محل کار جلوگیری کردند. این اقدام با اعتراض کارگران همراه شد و آنها مقابل در ورودی این واحد تولیدی تجمع کردند. به گفته کارگران، کارفرما از یکم دی ۸۰ کارگر را تحت عنوان «تعدیل» اخراج کرده است. پیشتر هم در شهریور ۶۵ تن از کارگران کاوش اخراج شده بودند. در تبریز هم کارگران بلبرینگ‌سازی در اعتراض به پرداخت نشدن ۴ ماه دستمزد و مزایای شغلی تحصن کردند. کارخانه بلبرینگ‌سازی تبریز آبان سال گذشته با خلع ید از مالک بخش خصوصی در اختیار هیئت حمایت از صنایع قرار گرفت. اما به گفته کارگران، این اقدام هم تغییری در وضعیت آنان ایجاد نکرده است.