دی ۹۶: آتش‌فشان خشم به حاشیه‌رانده شدگان

یاسین آل‌نعمه − دی آغازی بود برای پایان دادن به «دوگانه‌سازی جعلی» اصلاح‌طلبی و اصولگرایی درون نظام و بازی تکراری انتخاباتی. سرکوب خشن هم نتوانست به اعتراضات پایان دهد.