شرکت لوله‌سازی ماهشهر از تابستان امسال بیش از ۲۰۰ کارگر را اخراج کرد. به گفته محسن بیرانوند، فرماندار ماهشهر ۱۰۸ کارگر شرکت لوله‌سازی ماهشهر در استان خوزستان طی روزهای گذشته به دلیل «مشکلات مالی» اخراج شدند. کارگران این کارخانه از اخراج ۱۰۰ کارگر دیگر در تابستان امسال خبر داده‌اند. به گزارش خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، این کارخانه در پنج ماه گذشته هیچ تولیدی نداشته و خط تولید آن متوقف شده است. این وضعیت موجب نگرانی ۱۷۰ کارگر شاغل در لوله‌سازی ماهشهر شده است. به گفته فرماندار ماهشهر، یک کارگروه ویژه برای بررسی این مسئله تشکیل شده و در صورت «تامین اعتبار از سوی بانک تجارت مشکل لوله‌سازی تا حدودی حل خواهد شد».