حکم ۷۴ ضربه شلاق محمدحسین سوداگر، شاعر و طنزپرداز آذربایجانی در دادسرای شهرستان خوی به اجرا درآمده است. این حکم به اتهام نشر اکاذیب برای این نویسنده و شاعر صادر شده است. کانون حقوق بشری نه به زندان، نه به اعدام، خبر از اجرای این حکم در روز دوم دی ماه داده است. حکم شلاق یکی از احکام ضد انسانی است که در دادگاه‌های ایران صادر و اجرا می‌شود. این در حالی‌ست که قوانین و معاهده‌های بین‌المللی اجرای چنین احکام و مجازات‌های بدنی‌ای را ممنوع کرده و خلاف حرمت و کرامت انسان دانسته است.