بودجه ۹۸: افزایش قیمت بنزین «تکذیب» شد

میزان صادرات نفت در بودجه سال آینده حدود یک میلیون بشکه کاهش خواهد یافت. دولت میزان صادرات روزانه نفت را یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه برآورد کرده است.