به گفته حسین میرباقری مهرآبادی، رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا، ۱۰۰ واحد صنفی تولید کاغذ از آغاز سال ۱۳۹۷ تا آذر امسال تعطیل شده است. او ورود افراد «رانت‌جو و منفعت‌طلب» به صنعت کاغذ را یکی از دلایل «بدتر شدن وضعیت این صنعت» عنوان کرد و گفت: اگر این روند ادامه داشته باشد، بقیه واحدهای تولیدی نیز تعطیل خواهند شد. به گفته میرباقری مهرآبادی ۶۰۰ واحد تولید کاغذ در ایران وجود دارد اما یک ششم این واحدها تعطیل شده است. او از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست که برای حل مشکل واحدهای تولیدی دخالت کند.