شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه، حامد آئینه‌وند، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در تهران را به شش سال زندان محکوم کرد. حسین بیات، وکیل مدافع این روزنامه‌نگار به خبرگزاری رسمی دولت ایران، ایرنا، گفته که اتهام موکلش تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی اعلام شده است. او اظهارامیدواری کرده که این رای در دادگاه تجدیدنظر تغییر کند. برپایه گزارش ایرنا، آئینه‌وند هفتم تیر امسال هنگام خروج از کتابخانه ملی بازداشت و پس از ۴۴ روز نگهداری در زندان انفرادی به زندان اوین منتقل شد.