دانشجویان علوم و تحقیقات در یادبود کشته‌شدگان سانحه اتوبوس تجمع کردند

دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات تهران یاد کشته‌شدگان سانحه واژگونی اتوبوس را گرامی داشتند. کمیته ویژه پیگیری این سانحه از اخراج پنج‌ معاون و مدیر این دانشگاه خبر داده است.