یونیسف: در جهان خشونت شدید علیه کودکان اعمال می‌شود

صندوق کودکان ملل متحد سال ۲۰۱۸ را «سال دردناک» برای میلیون‌ها کودک نامید و گفت در مناطق جنگی کودکان «به‌شدت از خشونت رنج می‌برند» و جامعه جهانی نتوانسته است از آن‌ها محافظت کند.