سایت جدید زمانه. نسخه آزمایشی

ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

محمد مالجواقتصاد دان و پژوهشگر: چپ باید به قامت نیرویی سیاسی درآید

محمد مالجو - چپ داخل کشور در شرایط کنونی چندان یک نیروی سیاسی نیست که بخواهد بین دو گزینه‌ی استقلال از سایرین یا اتحاد عمل با سایر نیروها انتخابی به عمل بیاورد.

این مقاله هنوز در این سایت در دسترس نیست. لطفاً به سایت پیشین زمانه رجوع کنید.

این مقاله را در سایت قدیم ما بخوانید.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • جمشید

    جناب مالجو در اینجا تنی چند نکات مهم و اساسی را مطرح می کند, که همگی قابل تامل و کلیدی هستند. یک نکته دیگر در مورد وظایف چپ در این دوران که شاید از قلم افتاده باشد, اهمیت ایجاد رابطه و به هم پیوستن رهبری اعتراضات خیابانی با رهبران و فعالین کارگری و دانشجویی است. که البته چنین مقوله ای چنان هم انتزاعی و مجرد نمی باشد, و در بعضی موارد این خود کارگران و دانشجویان هستند که در رهبری اعتراضات خیابانی می باشند: مانند راه پیمایی های کارگران فولاد اهواز در شهر اهواز, راه پیمایی های کارگران هفت تپه و خانواده هایشان در شوش,... اما در بسیاری موارد دیگر (اکثر موردها) اعتراضات و کنش های خیابانی, ارتباطی بسیار کم و یا هیچ ارتباطی به مبارزات کارگری, دانشجویی, زنان, زیست محیطی,...ندارند, که در این موارد بسیار واجب و حیاتی است که تمامی این جنبشها با یکدیگر ربط داشته باشند و یک خویشاوندی مبارزاتی, شورشگرانه مابین همهء آنان برقرار گردد. مرتبط ساختن جنبش های اعتراضی کنونی به احتمال قوی بسیار اثرگذار تر و حیاتی تر از هر گونه اتحاد مابین گروه های سیاسی در ایران (بخوانید فرقه ها, که به جز یکی دو استثنا, بدون تعارف اکثریت قریب به اتفاق "نیرو" های سیاسی در ایران دکان و فرقه های بیش نیستند, و تنها چیزی که در چنته ندارند نیرو است!) می باشد. در مورد توصیه های بسیار مفید و فرهیختهء استاد مالجو نیز بد نیست یادآوری شود که اتفاقا در ایران یک جنبش و نیروی سیاسی (جنبش انقلابی کردستان, "حکا",...) چندین دهه می باشد که مشغول پایه ریزی و سازماندهی حرکتهای مردمی و کارگری از پایین به بالا است, که تا به حال چندین اعتصاب عمومی در کردستان حاصل این زحمات می باشد. که آخرین اعتصاب عمومی را نیز امسال شاهدش بودیم. موفق و پیروز باشید.