هزاران نفر در سودان علیه رژیم عمر البشیر تظاهرات کردند

جنبش اعتراضی در سودان ادامه دارد. خارطوم و شهرهای اطراف آن شاهد حملات مأموران پلیس برای پراکنده ساختن معترضان بودند. هنوز چشم‌اندازی برای این جنبش متصور نیست.