سید حسن خمینی، فرزند احمد خمینی، پسر و دستیار آیت‌الله خمینی، در منبری که در حسینیه جماران رفته گفته «باید قواعد رفتار انسان‌ها و علل سقوط و ثبوت را به دست بیاوریم تا در زندگی رعایت کنیم؛ و الّا هیچ تضمینی وجود ندارد که ما بمانیم و دیگران بروند. اگر قواعد را رعایت نکنید، عرصه را از شما می‌گیرند.» او موعظه کرده که نظام دنبال مسائل فرعی نرود: «اگر ملتی به سراغ تمسّک به فروع رفتند، از بین خواهند رفت. اگر دیدید در جامعه‌ای به جای اصول جامعه و امّهات مشکلات و زیر بنای روابط اجتماعی، فقط به ظواهر پرداخته می‌شود به فرموده امیرالمؤمنین (ع) این مسیری است که به بداقبالی دولت‌ها می‌انجامد؛ البته این بدان معنا نیست که اصلا به فروع توجه نکنیم.» سید حسن خمینی در ادامه گفته: «مردم به هر ترتیبی باید احساس رضایت کنند و تحمیل جایی در جامعه نداشته باشد.» به گزارش جماران، منبر سید حسن خمینی با این جمله پایان یافته: «باید از روزی ترسید که جایگاه‌ها به هم بریزد و نقش‌ها دگرگون شود.»