محمدجواد ایروانی، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌وگو با خبرگزاری «تسنیم»، وابسته به سپاه پاسداران گفت تا مشخص شدن رئیس جدید مجمع، موحدی کرمانی ریاست جلسات را به‌عهده خواهد داشت. محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکشنبه گذشته پس از یک دوره چند ماهه بیماری درگذشت. در چند ماه اخیر و به خاطر بیماری او، موحدی کرمانی، ریاست جلسات مجمع را بر عهده داشت. شاهرودی دومین رئیس مجمع تشخیص مصلحت در دوران رهبری علی خامنه‌ای بود. قبل از او را اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست این مجلس را برعهده داشت که او نیز دی‌ماه ۱۳۹۵ درگذشت. پس از درگذشت هاشمی رفسنجانی نیز موحدی کرمانی ریاست موقت جلسات مجمع را بر عهده گرفت. رئیس، دبیر و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبر منصوب می‌شوند.