دلنیا صبوری و روژین ابراهیمی، فعال کارگری در شهر کامیاران استان کردستان برای گذراندان دوره محکومیت به زندان منتقل شدند. این دو به همراه مهرداد صبوری، شاهو صادقی، آرام محمدی و امید احمدی ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ به دلیل شرکت در مراسم روزجهانی کارگر در کامیاران به دست نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی به قید وثیقه آزاد شدند. دادگاه انقلاب کردستان واقع در سنندج بازداشت شدگان را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «تبلیغ به نفع کومله» به زندان محکوم کرد. در جریان این پرونده مهرداد صبوری و امید احمدی هر یک به یکسال زندان، شاهو صادقی و آرام محمدی هر یک به سه ماه زندان و دلنیا صبوری و روژین ابراهیمی به سه روز حبس تعزیری محکوم شدند. آرام محمدی ۲۷ آذر ۱۳۹۷ از سوی نیروهای اطلاعات دستگیر و به زندان شهر کامیاران انتقال یافت، شاهو صادقی هم ۲۸ آذر ۱۳۹۷ جهت سپری کردن دوره محکومیت خود را به دادگاه معرفی کرد. یک روز بعد، ۲۹ آذر، مهرداد صبوری و امید احمدی نیز همین کار را کردند. دلنیا صبوری و روژین ابراهیمی در دادگاه بدوی به یکسال زندان محکوم شده بودند اما دادگاه تجدیدنظر دوره محکومیت آنان را کاهش داد.