وزیر بهداشت برای «فرار از پاسخگویی» استعفاء کرد

قاضی‌زاده هاشمی، وزیر حاشیه‌ساز دولت در سال سخت بودجه، خواستار افزایش اعتبار وزارتخانه متبوع خود و طرح تحول سلامت بود.