به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران، ایلنا، تجمع اعتراضی کارگران خدماتی شهرداری نیشابور در استان خراسان رضوی پس از بازداشت دو کارگر معترض، بدون نتیجه پایان یافت. این کارگران صبح یکشنبه ۹ دی بازداشت و پس از چند ساعت با سپردن تعهد آزاد شدند. کارگران خدماتی شهرداری نیشابور از چهارم دی امسال در اعتراض به تبدیل قراردادهایشان به قرارداد موقت و واگذاری امور خدماتی به یک شرکت پیمانکار تجمع و از جمع‌آوری زباله‌های شهری خودداری کردند. یک کارگر شهرداری که نامش فاش نشد، گفت که کارگران مخالف بازگشت پیمانکار به شهرداری هستند اما مسئولان شهرداری برای فرار از تعهدات خود پای پیمانکار را به امور خدماتی شهرداری باز کرده‌اند.