سازمان امنیت داخلی روسیه دوشنبه ۳۱ دسامبر / ۱۰ دی اعلام کرد که یک شهروند آمریکایی را به اتهام جاسوسی در مسکو بازداشت کرده است. بنا به گزارش‌های منتشرشده این فرد در روز جمعه ۲۸ دسامبر / ۷ دی بازداشت شده است. سازمان امنیت داخلی روسیه می‌گوید در صورت محاکمه این فرد، ۱۰ تا ۲۰ سال زندان در انتظار او خواهد بود. جزئیات بیشتری از این دستگیری منتشر نشده است.