شماری از بازنشستگان ارتش ایران صبح سه‌شنبه ۱۱ دی در پارک شهر تهران تجمع کردند و خواستار روشن شدن تکلیف خانه‌های تعاونی مسکن شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران، ایلنا، معترضان گفتند: «از خلف وعده‌های مکرر خسته شده‌ایم؛ سالهاست عضو تعاونی هستیم و مبالغی را برای خانه‌دار شدن پرداخته‌ایم اما هنوز بی‌سرپناه مانده‌ایم. هنوز زمینی به تعاونی تحویل نشده تا بتواند در آن، برای ما بازنشستگانِ عضو شروع به خانه‌سازی کند».