سال ۲۰۱۹: آیا فاشیسم اروپا را تسخیر خواهد کرد؟

پوپولیسم راست برای تسخیر پارلمان اروپا در ماه مه ۲۰۱۹ خیز برداشته؛ و در مرکز این انقلاب فاشیستی، استیو بنن قرار دارد.