صبح چهارشنبه ۱۲ دی شماری از بازنشستگان کشوری و لشگری و تأمین اجتماعی در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. آن‌ها شعار می‌دادند: ظلم و ستم کافیه/ سفره ما خالیه. تجمع‌کنندگان بر لزوم همسان‌سازی حقوقشان تاکید داشتند و از وضعیت بودجه سال ۹۸ و اعتبارات اختصاص داده شده برای پرداخت حقوق بازنشستگان ابراز نگرانی کردند. اعتراض به تبعیض نیز در شعارهای معترضان نمود داشت. بازنشستگان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: ما از فقر نمی‌نالیم/ از فرق می‌نالیم.