سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور اعلام کرد که حکم قضایی برای فیلترینگ اینستاگرام صادر شده و نظر اکثر اعضای شورای عالی فضای مجازی نیز این است که اینستاگرام می‌بایست فیلتر شود. محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به اظهارات معاون دادستان کل کشور درباره صدور حکم قضایی برای ‏فیلترینگ اینستاگرام گفت: «فرض کنیم اینستاگرام فیلتر شد. بعدش قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ این را بیایند برای مردم روشن کنند و شفاف بگویند و دوقطبی ‏فیلتر و مخالفت با فیلتر درست نکنند. با فیلترینگ اینستاگرام در حاکمیت ما چه اتفاقی ‏رخ می‌دهد؟ در کاهش جرائم چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ اینکه ما تفنگ را روی سر کسی بگیریم و شلیک کنیم، طرف می‌میرد، این یک واقعیت است اما اینکه در ‏این واقعیت چه رخ می‌دهد، باید بررسی شود.»‏