ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

تغییرات اقلیمی و چشمان بسته‌ی سیاستمداران

بابک سلطانی - اخیرا آقای رئیس‌جمهور گفته است «زندگی مردم» اصل است و نه توصیه‌های «ملالغتی» محیط‌زیست. آیا این سیاستمداران به تناقضات خطرناک ایده‌های خود واقف نیستند؟

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • شاهین

    شاید موجودی که انسان می نامیم و از تکامل یا فرگشت گونه های پست تر حیوانی پدید آمده اساساً نیازمند یک مرحله فرگشت- موتاسیون دیگر است تا موجودی خردمندتر از وی به وجود آید و بتواند جلوی نابودی محیط زیست کره زمین را بگیرد، و گرنه اگر چنین تحول بزرگی رخ ندهد، و اوضاع به همین منوال پیش رود، انسانی که ما هستیم تا دو سه قرن آینده اثری از حیات به شکل کنونی آن در زمین بجا نخواهیم گذاشت. چنین مباد!