حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سرانجام استعفای حسن قاضی‌ زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را پذیرفت و با قدردانی از او، سعید نمکی معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه را سرپرست وزارت بهداشت کرد. حسن قاضی‌زاده هاشمی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم وزیر بهداشت بود و طرح تحول سلامت را به اجرا گذاشت اما این طرح موفق نبود. گفته می‌شد که استعفای حسن قاضی‌زاده هاشمی به‌دلیل «اختلاف نظر بر سر بودجه» و «تخصیص منابع به بیمه سلامت» بود. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری ایران روز چهارشنبه ۱۲ دی گفت حسن روحانی استعفای قاضی‌زاده هاشمی را نپذیرفته است تا با رایزنی، مشکل حل شود.