در نخستین روز دادگاه متهمان به قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی، دادستانی این کشور برای پنج تن از متهمان درخواست حکم اعدام داد. متهمانی که محاکمه می‌شوند ۱۱ نفر هستند. جمال خاشقجی دوم اکتبر ۲۰۱۸ / ۱۰ مهر به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول مراجعه کرده بود که گواهی تجرد بگیرد اما دیگر بازنگشت. یک تیم ۱۵ نفره از عربستان سعودی او را در کنسولگری به قتل رساندند. دادستانی سعودی پذیرفته که روزنامه‌نگار منتقد با طرح قبلی به قتل رسیده است. ترور خاشقجی، حتی اگر ریاض همچنان از حمایت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برخوردار باشد، به شدت به وجهه بین‌المللی پادشاهی سعودی آسیب رسانده است.