قیمت مسکن در تهران ۹۱ درصد افزایش داشته است

افزایش کم‌سابقه قیمت مسکن در پایتخت با کاهش ۵۳،۱ درصدی معاملات مسکن نسبت به سال گذشته همراه بوده است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۹۷ رکود عمیق تورمی بر بازار مسکن حکم‌فرما شود.